UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Zakazivanje termina

Zakazivanju termina za kozmetičke usluge, možete pristupiti na dva načina. Jedan je preko ikonice REZERVACIJA koju imate na Vašem desktopu, posle instalacije MANGO programa, a druga direktno sa kase.

U oba slučaja, otvara se prozor sa imenima kozmetičarki i tabela sa satnicom, pored svakog imena. Pošto je tabela podeljena na sate, možete u okviru svakog da zakažete termin koji klijentu odgovara.

To radite tako sto kliknete na polje sa određenim vremenom (satom) i otvara se mali prozor u koji treba da unesete podatke, ime klijenta, ili br. članske karte ako je klijent već u evidenciji.

Zatim unosite uslugu koju klijent želi, i sledeće polje služi da precizno naznačite vreme kada klijent treba da dodje. Ukoliko neko ima zahtev da određena kozmetičarka obavi uslugu, štikliraćete i polje OBAVEZNA.

Na kraju upišite zakazanu uslugu, a vreme termina će se pojaviti u početnoj tabeli.