UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Vezivanje korisnika za poslove na pultu - front office

Ako Vaš Korisnik treba da koristi kasu, odnosno da naplaćuje odredjene usluge ili proizvode, potrebno je da ga vežete za prodajno mesto.

To ćete uraditi na sledeći način.

Otvorite Vaš MANGO i izaberite Unos parametara, a zatim u sledećem meniju stvaku Korisnik – prodajno mesto.

Otvoriće se prozor u kome se popunjavaju podaci za korisnika. Upišite šifru korisnika koga vezujete za kasu, proverite da li je status podešen na AKTIVAN i na kraju dugme UPIŠI. Na taj način ste omogućili da Vaš zaposleni može da koristi Kasu.