UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Unos zaliha

Kada je potrebno da unesete nove zalihe na stanje, koristićete deo programa pod nazivom DNEVNI POSLOVI. U ovom meniju birate stavku Unos zaliha. Otvoriće se prozor u kome popunjavate sve podatke dobavljača, a potom i količinu  proizvoda koju ste uzeli od njega, cenu po kojoj ste sve kupili.

Na kraju kliknite na dugme UPIŠI, da bi sve bilo zapamćeno.

Ovde imate, na dnu prozora i opciju da odštampate dokument.