UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Promena lozinke

Svaki od Vaših korisnika odnosno zaposlenih ima svoju šifru pomoću koje ulazi u MANGO. Samim tim može da pristupa ili kasi da bi obavio naplatu usluga/proizvoda (frontoffice) ili obavio izvesne promene u vezi svojih podataka, na nivou u kome mu je to dozvoljeno (backoffice).

Shodno tome, može I da promeni svoju lozinku ili to možete uraditi Vi ,iz Vašeg administratorskog dela.

Kada KORISNIK menja šifru, uradiće to tako što prvo ulazi u MANGO preko svoje lozinke. Otvara se prozor i sa leve strane bira dugme PROMENA LOZINKE. Kada klikne na dugme i otvori sledeći deo, potrebno je da unese podatke i promeni lozinku.

Vi kao administrator možete obaviti istu radnju iz svog dela programa. Otvorićete Unos parametara, izabrati stavku KORISNICI, zatim opet u novom meniju Korisnici. Kada se otvori prozor ukucajte šifru traženog korisnika i njegovi podaci će se pojaviti. Ukucajte i lozinku i potvrdite, a zatim na dugme UPIŠI da se sve zapamti.

Ako treba da promenite svoju šifru, otvorite Unos parametara i idete na stavku Korisnici, pa u novom meniju birate PROMENA LOZINKE.