UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Promena cena

Kada ste ušli u MANGO i izabrali UNOS PARAMETARA, izaberite Opšta podešavanja i iz sledećeg menija CENOVNIK.

Otvara Vam se prozor u kome možete da vidite cenovnik svih usluga i proizvoda koje imate u ponudi. U desnom uglu, gore, imate dugme PRIKAZ koje će otvoriti cenovnik. Označite cenu proizvoda koji hoćete da menjate i prosto upišite novu cenu.

Posle toga kliknite na dugme UPIŠI, na dnu prozora i cena je promenjena i zapamćena .