UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Kucanje računa

Da biste otkucali račun morate prvo da otvorite KASU. To ćete uraditi tako što ulazite u FrontOffice svog MANGA. Kada na desktopu kliknete na ikonicu Mango i otvori Vam se mali prozor, biće ponuđena ukucana šifra Vašeg FrontOffica. Samo se prijavite i ušli ste.

Na sledećoj stranici imate ponuđena imena Vaših zaposlenih. Svako od njih ima svoju  šifru, ranije definisanu, sa kojom može da pristupi kasi, ukoliko je njegovo radno mesto vezano za poslove na pultu odnosno za rad na kasi.

Kada ukuca šifru otvoriće se prozor sa kasom, gde imate pregled svih načina plaćanja, kao i prikaz grupa i podgrupa usluga, tako da rad na kasi bude što efikasniji. Radnik koji naplaćuje, prvo bira podgrupu u kojoj se određena usluga ili proizvod  nalazi, pa tako dolazi do željene stavke. Kada klikne na nju pojaviće se mali prozor u koji se unosi šifra zaposlenog, koji je uslugu obavio, a zatim se pristupa naplati iste.

Sa leve strane, gde Vam je suma, pojaviće se izabrani artikal, njegova količina i cena. Možete da nastavite napaltu dalje ukoliko postoji još nešto i da završite račun kada ste sve otkucali.

Za naplatu računa imate nekoliko ponuđenih načina (dugmadi).

  1. F1 ili Naplata Keš – ako klijent plaća gotovinom i u tačnom iznosu, možete koristiti ovo dugme.
  2. F2 ili Naplata Računa – ukoliko treba da izračunate kusur ili da naplatite uslugu karticom, čekom, gotovinom ili kombinacijom sredstava plaćanja, otvorićete ovo dugme.

Tu ćete dobiti ponuđeno, da odaberete način plaćanja. Za svaki način plaćanja imate posebno dugme kojim potvrđujete naplatu, a poseban deo je MIX NAPLATA, ispred koje ćete, sa leve strane, uneti kako je podeljena naplata.

Kada ste završili naplatu, KASA se zatvara i otvara se opet prozor sa imenima zaposlenih, tako da možete da nastavite sa novim klijentom.