UPUTSTVO ZA UPOTREBU SOFTVERA

Kucanje računa - realizacija vaučera

Kada klijent želi da iskorsti Vaučer, prvo ćemo otkucati njegov račun, i pri naplati prvo iskoristiti dugme REALIZACIJA VAUČERA. U sledećem prozoru otvoriće se polja u koja treba da unesemo podatke o vaučeru i zatim na UPIŠI.

Sada nastavljamo naplatu preko opcije F2- naplata računa. Tada će nam se prikazati iznos koji klijent treba da plati, odobren bonus odnosno popust na osnovu vaučera i naravno suma koja treba da se doplati ako je ima. I tada završavamo račun.