UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Kucanje računa - prepaid kartice

Kada smo na kasi izabrali uslugu koju želimo da naplatimo i želim da naplata bude sa PREPAID kartice, jednostavno ćemo kliknuti digme na kasi PREPAID KARTICE.

Tada će nam se otvoriti prozor sa karticama koje imamo registrovane, kao prepaid i biramo karticu klijenta.

Zatim naplaćujemo račun preko F2 i otvoriće nam se prozor u kome jasno imate uvid da je naplata sa prepaid kartice zabeležena.