UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Kucanje računa - članske karte

Kada vršimo naplatu usluge i želimo da upotrebimo bonuse ili pravo na popust sa članske karte to ćemo uraditi na sledeći način.

Kada smo otkucali račun ,pre naplate, izabraćemo dugme ČLANSKE KARTICE. Odabraćemo člansku kartu klijenta, tako da će se ima klijenta naći na kasi, a račun će biti korigovan, na osnovu bonusa koji su vezani za njegovu karticu.