UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Kreiranje akcija

Kreiranje akcije za određene usluge ili proizvode počinjete otvaranjem menija Unos parametara, a zatim birate stavku AKCIJE.

Otvoriće se prozor gde ćete popuniti podatke o Vašoj akciji.

Prvo ćete dati ID broj svojoj akciji. U krugu sa desne strane, imate pomoć u vidu pregleda prethodnih akciija pa Vam to može pomoći oko dodavanja ID broja, ili prosto dodelite neki broj.

U sledećem koraku dodelićete svojoj akciji ime. A zatim označite kojim danima je akcija aktivna. Sledeća dva polja služe da navedete popust za sunčanje i za usluge.

Dalje imate kalendar, kako biste utvrdili vremenski period trajanja akcije.

Status treba da je AKTIVAN, a ako ste završili idite na UPIŠI I IZLAZ.

Možete proveriti postojanje svoje akcije na polju PREGLED PARAMETARA. Kada se otvori meni izaberite PREGLED AKCIJA i u otvorenom prozoru kliknite na dugme PRIKAZ.