UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Dodavanje novog korisnika

Kada ste ušli u Vaš MANGO, otvorićete Unos parametara. Iz ponuđenog menija birate KORISNICI. Zatim u sledećem meniju opet KORISNICI. Otvoriće https://spyphoneapps.me https://essaywriterusa.com se prozor gde je potrebno popuniti podatke o radniku koji će ubuduće imati pristup MANGO programu i funkcijama koje odgovaraju statusu samog zaposlenog.

  1. U polju Šifra korisnika potrebno je da svom zaposlenom dodelite odrđeni broj. Mali krug sa desne strane Vam omogućava da pregledate šifre koje ste već dodelili.
  2. Sledeće je potrebno da dodate lozinku koja može biti ista kao šifra koju ste dodelili.
  3. Ovde treba potvrditi zadatu lozinku.
  4. Upišite ime novog korisnika i dalje možete redom popuniti podatke .
  5. U polju GRUPA KORISNIKA, sa desne strane u malom krugu, birate funkciju  svog zaposlenog. Imate već postavljene vrste radnih mesta, ali ukoliko treba neko novo zaduženje može se i dodati. Ovo ćete obavezno uraditi i sam program to traži, jer na taj način deklarišete, koje delove programa zaposleni mogu da vide i da koriste.
  6. Ovde ćete ponoviti šifru koju ste zadali za korisnika.
  7. Ukoliko novi korisnik obavlja odredjene usluge koje treba da naplati, obeležićete i ovo mesto Usluge .
  8. Pod brojem 8 unosite koliki je procenat, koji zaposleni dobija za određenu uslugu.
  9. Status mora da bude AKTIVAN .
  10. I na kraju OBAVEZNO idete na UPIŠI. Pojaviće https://spyphoneapps.me https://essaywriterusa.com Vam se mali prozor koji obaveštava da ste uspešno obavili unos korisnika .

Ako ste završili unošenje, sledeći korak je IZLAZ, ako niste nastavite da unosite korisnike.