UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Ispravka računa - storniranje računa

Otvorite kasu i kliknite na dugme ISPRAVKA RAČUNA. Otvoriće se tabela sa svim računima kucanim u toku dana. U samom zaglavlju tabele, možete i da promenite datum i dobijete prikaz računa za neki drugi dan, gde je potrebno obaviti  ispravku.

Kada pronađete račun ,desno u tabeli imate kolonu Storniranje. Kliknite u polje kod računa za storniranje i otvoriće Vam se prozor  u kome ćete akciju potvrditi.

Račun će biti obrisan iz tabele i storniran.