UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Ispravka računa - ispravka načina plaćanja

Ako se desilo da je pogrešno upisan način plaćanja na odeređenom računu, to možete ispraviti na sledeći način.

Otvorite kasu i kliknite na dugme ISPRAVKA RAČUNA. Otvoriće se tabela sa svim računima kucanim u toku dana. U samom zaglavlju tabele, možete i da promenite datum i dobijete prikaz računa za neki drugi dan, gde je potrebno obaviti ispravku.

Kada pronađete račun, desno u tabeli imate kolonu Nač.plaćanja. Kliknite kod tog računa i otvoriće se prozor koji prikazuje kojim sredstvom je plaćeno. Promenite jednostavno šifru plaćanja, koju možete videti kada kliknete na mali krug desno pored polja za šifru. To je pomoć da ne pamtite, Mango radi to za Vas. Izaberite sredstvo kojim je plaćeno i to će se prikazati u početnom prozoru. Naravno kliknite na UPIŠI i ispravka je završena.