UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Grupe i podgrupe proizvoda/usluga

U ovom videu naučićete kako se unose grupe i podgrupe Vaših proizvoda ili  usluga.

Kada uđete u Vaš MANGO kliknite na UNOS PARAMETARA i izaberite Opšta podešavanja. Otvoriće Vam se meni i izaberite GRUPE. Otvara se prozor u kome treba da popunite tražene podatke.

Kao što se vidi, prva stavka je Šifra grupe. Skroz desno primetićete mali krug, koji služi da Vam omogući lakše snalaženje među podacima koje ste ranije uneli. Ako  toga nema, prosto svojoj novoj grupi dodelite neki broj i neka Vam to bude početna šifra.

Sledeće je da date svojoj grupi ime na mestu NAZIV.

SLIKA je opciona stavka.

STATUS mora da bude uvek AKTIVAN, kako  bi se podaci za ovu grupu videli, a u sledećem polju  izaberite USLUGE. Ovaj naziv podrazumeva kozmetičke i frizerske usluge. Ukoliko je Vaša grupa vezana za upotrbu SOLARIJUMA, označićete  SUNČANJE, jer će u toj grupi biti artikli koji zapravo predstavljaju minute sunčanja na uređajima.

I na kraju, ako je grupa vezana za neke proizvode koje prodajete u Vašem salonu (Kreme, losione…), nećete birati ni jednu stvaku,oba polja ostaju neobeležena.

Naravno na kraju klik na UPIŠI da bi Vam sve ostalo zapamćeno.

 

Kada ste ovo završili, možete da pređete na postavljanje PODGRUPA  u okviru nove grupe.

Na isti način počinjete, samo što sada iz OPŠTEG PODEŠAVANJA otvarate PODGRUPE. I popunite podatke za novu podgrupu.

I naravno ka kraju UPIŠI!