UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Dodavanje vaučera

Vaučere dodajete iz kase takođe, a možete i kao administrator iz Vašeg dela programa.

Kada neko dodaje VAUČER potrebno je da ide na dugme DOPUNA. Otvara se prozor sa ponuđenim opcijama za Prepaid i Vaučer. Idemo na Vaučer – NOVI. U sledećem prozoru popunjavamo podatke o Vaučeru, njegov redni broj, iznos vaučera i namenu.

Na kraju, da bi se sve zapamtilo idemo na UPIŠI.