UPUTSTVA ZA UPOTREBU SOFTVERA

Dodavanje proizvoda/usluga

Kada ste ušli u MANGO, idite na UNOS PARAMETARA, zatim otvorite Opšta podešavanja i iz sledećeg menije birate Proizvodi/Usluge.

Otvara se prozor pod nazivom Unos proizvda /Usluga, gde ćete ispuniti podatke za odredjeni artikal koji nudite. Prvo ćete svom proizvodu  dodeliti Šifru, odnosno neki broj od koga ćete početi unos. Zatim i ime, što će se preneti u naredna dva polja, koja se odnose na to kako će podaci koje ste uneli izgledati pri štampanju računa.

Kod polja ŠIFRA imate desno mali krug, ako kliknete otvoriće se prozor koji Vam prikazuj sve proizvode ili usluge koje ste prethodno uneli. To Vam omogućava kako pregled proizvoda tako i pregled šifara koje su u upoterbi, tako da lako možete da odredite sledeću šifru.

Sledeća stavka je ŠIFRA POREZA, koju takođe možete da izaberete i malog kruga sa strane ovog polja.

Dolazite do polja ODNOS, gde ćete odabrati vremensku jedinicu za obavljanje određene usluge.

Zatim birate šifru grupe i u sledećem polju šifru podgrupe u kojima se nalazi usluga ili proizvod.

Sledeće polje služi za unos CENE usluge. Ukoliko se radi o SUNČANJU unećete cenu po jedinici vremena, znači cenu po minutu i tako je i navodite u polju (cena za minut sunčanja).

Na mestu TIP ŠIFRE deklarišete da li je artikal USLUGA ili PROIZVOD.

U polju trajanje, označićete koliko vremenski traje ostvarenje neke usluge i to će biti obračunato u odnosu  na jedinicu  vremena koju ste prethodno zadali.

LINIJA ZA ZAKAZIVANJE se koristi za uslugu sunčanja.

Na kraju sve naravno UPIŠETE, a zatim nastavite da unosite novu uslugu ili proizvod na isti način.

Kada ste završili jednostavno idete na IZLAZ.